SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ODJEL ZA BIOLOGIJU raspisuje NATJEČAJ ZA IZBOR

 

 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

ODJEL ZA BIOLOGIJU

raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR

 

za izbor dva zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju docenta i na znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje biologija  na Odjelu za biologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Pristupnici na natječaj, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uvjete propisane Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, poznavati hrvatski jezik na stupnju C1 u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

 

Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Odjela za biologiju (www.biologija.unios.hr) zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i  u elektroničnom obliku (na CD-u) u PDF-u jednom primjerku.

 

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu:

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odjel za biologiju

Ulica cara Hadrijana 8/A

31 000 Osijek

Sa naznakom „za natječaj“

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).

 

 

 

 

 

 

 

Uredio |2016-07-22T11:50:10+02:0020.07.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave