SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU – ODJEL ZA MATEMATIKU

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

ODJEL ZA MATEMATIKU

 

raspisuje

NATJEČAJ

 

za izbor:

1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opće uvjete utvrđene Zakonom o radu (“Narodne novine” br. 93/14.).

 

Pristupnici na natječaj pod točkom 1. moraju ispunjavati opće uvjete propisane člancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13. i Odluka USRH 101/14. i 60/15.) te posebne uvjete utvrđene Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto, koji je objavljen na mrežnoj stranici Odjela za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.mathos.unios.hr.

 

Pristupnici na natječaj pod točkom 2. moraju ispunjavati opće uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 63/11., 94/13., 139/13. i Odluka USRH 101/14. i 60/15.) te posebne uvjete utvrđene Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta, koji je objavljen na mrežnoj stranici Odjela za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.mathos.unios.hr.

 

Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.unios.hr.

Dokumentacija, osim radova, predaje se u dva primjerka (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF-formatu. Za pristupnike na natječaj koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (C1).

 

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za matematiku, Trg Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek, s naznakom “Za natječaj”.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Svi pristupnici Natječaja obavještavaju se o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

 

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Odjel za matematiku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

 

 

Uredio |2016-12-14T11:01:36+01:0014.12.2016.|Natječaji, Zapošljavanje|

Kontakt podaci

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Republika Hrvatska

Telefon: +385 31 224 102

Fax: +385 31 207 015

Web: UNIOS

Najnovije objave